NPZ

V ŠOLSKEM LETU 2023/24

 

V šolskem letu 2023/24 se bo nacionalno preverjanje znanja skladno z zakonodajnimi podlagami izvedlo v 6. in 9. razredu osnovne šole, v časovnih terminih, ki so določeni s šolskim koledarjem:

 

      Nacionalno preverjanje znanja v 6. razredu

 

Torek, 7. maj 2024 SLOVENŠČINA
Četrtek, 9. maj 2024 MATEMATIKA
Ponedeljek, 13. maj 2024 ANGLEŠČINA

 

               Nacionalno preverjanje znanja v 9. razredu

 

Torek, 7. maj 2024 SLOVENŠČINA
Četrtek, 9. maj 2024 MATEMATIKA
Ponedeljek, 13. maj 2024 LIKOVNA UMETNOST

 

Temeljni namen NPZ je, da vsi skupaj – učenke in učenci s starši, učitelji, ravnatelji in drugi strokovni delavci šole, pa tudi na ravni celotnega sistema vzgoje in izobraževanja – preverimo, kako uspešni smo pri doseganju ciljev in standardov, določenih z učnimi načrti, in na tej osnovi ustrezno načrtujemo nadaljnje vzgojno-izobraževalno delo.

 

Informacije za učence in starše:

https://www.ric.si/nacionalno-preverjanje-znanja/splosne-informacije/

 

                                             Mojca Bečan, pomočnica ravnatelja