NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA (NPZ) V ŠOLSKEM LETU 2021/22

V šolskem letu 2021/22 se bo nacionalno preverjanje znanja skladno z zakonodajnimi podlagami izvedlo v 6. in 9. razredu osnovne šole, v časovnih terminih, ki so določeni s šolskim koledarjem:

 

 Nacionalno preverjanje znanja v 6. razredu

 

4. maj 2022 SLOVENŠČINA
6. maj 2022 MATEMATIKA
10. maj 2022 ANGLEŠČINA

 

 Nacionalno preverjanje znanja v 9. razredu

 

4. maj 2022 SLOVENŠČINA
6. maj 2022 MATEMATIKA
10. maj 2022 ANGLEŠČINA

 

Več informacij o NPZ na  http://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/.