NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA (NPZ) V ŠOLSKEM LETU 2020/21

V šolskem letu 2020/21 se bo nacionalno preverjanje znanja skladno z zakonodajnimi podlagami izvedlo v 6. in 9. razredu osnovne šole, v časovnih terminih, ki so določeni s šolskim koledarjem:

 

      Nacionalno preverjanje znanja v 6. razredu

 

4. maj 2021 SLOVENŠČINA
6. maj 2021 MATEMATIKA
10. maj 2021 ANGLEŠČINA

 

               Nacionalno preverjanje znanja v 9. razredu

 

4. maj 2021 SLOVENŠČINA
6. maj 2021 MATEMATIKA
10. maj 2021 BIOLOGIJA

Temeljni smisel NPZ je, da vsi skupaj – učenke in učenci s starši, učitelji, ravnatelji in drugi strokovni delavci šole, pa tudi na ravni celotnega sistema vzgoje in izobraževanja – preverimo, kako uspešni smo pri doseganju ciljev in standardov, določenih z učnimi načrti, in na tej osnovi ustrezno načrtujemo nadaljnje vzgojno-izobraževalno delo.

NPZ – Splošne informacije: https://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/

Koledar NPZ: https://www.ric.si/preverjanje_znanja/koledar_npz/

Informacije za učence in starše: https://www.ric.si/mma/Informacije%20NPZ%202021%20slo/2020082810002541/