NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA (NPZ) V ŠOLSKEM LETU 2022/23

V šolskem letu 2022/23 se bo nacionalno preverjanje znanja skladno z zakonodajnimi podlagami izvedlo v 6. in 9. razredu osnovne šole, v časovnih terminih, ki so določeni s šolskim koledarjem:

 

 Nacionalno preverjanje znanja v 6. razredu

 

Četrtek, 4. maj 2023 SLOVENŠČINA
Ponedeljek, 8. maj 2023 MATEMATIKA
Sreda, 10. maj 2023 ANGLEŠČINA

 

 Nacionalno preverjanje znanja v 9. razredu

 

Četrtek, 4. maj 2023 SLOVENŠČINA
Ponedeljek, 8. maj 2023 MATEMATIKA
Sreda, 10. maj 2023 FIZIKA

 

Temeljni namen NPZ je, da vsi skupaj – učenke in učenci s starši, učitelji, ravnatelji in drugi strokovni delavci šole, pa tudi na ravni celotnega sistema vzgoje in izobraževanja – preverimo, kako uspešni smo pri doseganju ciljev in standardov, določenih z učnimi načrti, in na tej osnovi ustrezno načrtujemo nadaljnje vzgojno-izobraževalno delo.

Več informacij o NPZ na  http://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/.