Učenci prostovoljci sodelujejo na skupnem druženju z varovanci VDC Kranj – enota Tržič,

obiskujejo starostnike v Domu Petra Uzarja,

obiskali so Mladinski center TRŽIČ in Rdeči Križ, območna enota TRŽIČ.