PROSTOVOLJSTVO

Vodje: Majda Zupan, Romana Turk, Sabina S. Mandelj, Klavdija Panjan, Ana Felkar in Lea Torkar

Biti prostovoljec pomeni dati košček sebe nekomu drugemu –
prispevati k boljši in strpnejši družbi, biti aktiven, prodoren, velikodušen, zainteresiran in srčen.
Biti del tistega sveta, ki mu ni vseeno.

Na Osnovni šoli Tržič bo tudi letos potekala interesna dejavnost prostovoljstvo. Zaradi omejitev in preventivnih ukrepov bo dejavnost potekala nekoliko drugače. Povezali se bomo z zunanjimi institucijami in stopili skupaj pa čeprav bo to na daljavo.

Prostovoljstvo ima za posameznika in za skupnost velik pomen. Razvija vrednote solidarnosti, pomoči ter ustvarja možnosti aktivnega delovanja posameznika. S prostovoljstvom si širimo pogled v svet, se učimo pozornosti do drugih, sklepamo nova poznanstva in prijateljstva. Skozi prostovoljstvo razvijamo spoštovanje, sprejemamo drugačnost in se skupaj podajamo v svet enakopravne in pravične družbe.

Prostovoljstvo nas bogati, stopi na to pot še ti!