ROKOVNIK ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO

 

Obveščamo vas, da je na spletni strani šole v zavihku svetovalna služba – poklicna orientacija, objavljen nov rokovnik za vpis v SŠ.

ROKOVNIK ZA VPIS UČENCEV V SREDNJE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

1. RAZPIS ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO (INTERNET) MIZKŠ →21.1. 2022
2. Informativna dneva Srednje šole Dijaški domovi 11. 2. in 12. 2. 2022
3. Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v srednj. programe, za katere je to posebni vpisni pogoj, ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za programe Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š) Kandidati →2. 3. 2022
4. Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja kandidatov za športne oddelke programa Gimnazija(š) in Ekonomska gimnazija (š) Srednje šole med 11. 3. in 21. 3. 2022
5. Posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti ter izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program gimnazija (š) Srednje šole → 28. 3. 2022
6. Prijavljanje za vpis v SŠ za šolsko leto 2021/2022 učenci → 4.4.2022
7. Javna objava številčnega stanja prijav (internet) MIZKŠ → 8. 4. 2022 do 16.ure
8. Javna objava sprememb obsega vpisa (internet) MIZKŠ →18. 4 2022 do 16. ure
9. Morebitni prenosi prijav za vpis Učenci  →25. 4. 2022 do 14.ure
10. NPZ iz slovenščine OŠ in RIC 4. 5 2022
11. NPZ iz matematike OŠ in RIC 6. 5. 2022
12. NPZ iz tretjega predmeta – angleščina OŠ in RIC 10. 5. 2022
13. Obveščanje osnovnih in srednjih šol o spremembah razpisanih mest v SŠ – javna objava na internetu MIZŠ →24. 5. 2022
14. Obveščanje učencev o omejitvah vpisa srednje šole → 27.5.2022
15. Razdelitev zaključnih spričeval učencem 9. razreda osnovne šole 15.6.2022
16. Prinašanje dokumentov za vpis na srednje šole in vpis na šolah brez omejitveIzvedba 1. kroga izbirnega postopka učenci, Srednje šole Med 16. in 21. 6. 2022 do 14.ure
17. Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka, seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka, z možnostjo v 2. krogu in razdelitev ustreznih gradiv Srednje šole → 21. 6. 2022 do 15. ure
18. Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka na internetu MIZS → 21. 6. 2022 do 16. ure
19. Prijava neizbranih kandidatov 1. kroga za 2. krog izbirnega postopka učenci, ki so sodelovali v 1. krogu izbirnega postopka → 24.6.2022 do 15. ure
20. Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka srednje šole → 30.6. 2022 do 15. ure
21. Vpis učencev, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka; možna izvedba tudi na daljavo učenci, SŠ → 1. 7. 2022 do 14. ure
22. Objava prostih mest za vpis MIZKŠ → 4. 7. 2022 do 15. ure
23. Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta učenci → 31. 8. 2022

 

Celoten rokovnik je objavljen na spletni strani  MIZŠ.

Pripravila: Lea Torkar