Svetovalne delavke na šoli skrbimo na šoli za več področij.

Spremljamo učence od vpisa v 1. razred do vpisa v srednje šole. V tem času se učenci preko različnih dejavnosti srečujejo z nami. Včasih je naša vloga bolj, včasih manj vidna.

Ob začetku šolskega leta si strokovni delavci šole, starši in učenci zastavimo visoke cilje, naredimo načrte za naprej. Včasih je pri tem potrebno veliko našega skupnega sodelovanja na šolski poti, da se cilji uresničijo oz. se jim poskušamo skupaj približati.

Ni vedno lahko, pogosto je potrebno vložiti veliko truda in vztrajnosti, da postanemo uspešni.

Ko se otrok začne šolati se v družini marsikaj lahko spremeni. Domače naloge, popoldansko učenje, vaje branja… vse to prinese v družino neko novo dinamiko in nov ritem ter prilagajanje. Vedno manj je časa za prosto igro, zlasti v višjih razredih. Zato je dobro načrtovan čas za druženje in šolsko delo zelo pomemben.

V času osnovnošolskega izobraževanja se učenci in starši srečujejo z najrazličnejšimi vprašanji, dilemami in težavami glede šolanja. Svetovalne delavke poskušamo skupaj z učitelji in z učencem ter starši poiskati ustrezne načine pomoči.

svetovanje

Dragi starši, samo dobro sodelovanje z vami, bo prineslo dobre rezultate. Spodbujajte svoje otroke na poti.

Izobrazba je zelo pomembna za vsakega človeka, znanje na čim večjih področjih pa jim bo prineslo v življenju polnem negotovosti, večjo varnost in zadovoljstvo.