PRAZNIK

Naša družina
danes praznuje,
Marko z očetom
zvezke kupuje.

Mama je spekla
smetanov venec,
njun prvi sinek
postaja učenec.

(Zvezdana Majhen)

 

V prvi razred vpisujemo v mesecu februarju, in sicer otroke, ki v koledarskem letu dopolnijo 6 let.

Otroke povabimo s pisnim vabilom. Zaželeno je, da na vpis pridejo starši in otroci skupaj.

S seboj prinesite otrokov osebni dokument.