Poklicna orientacija

 poklicna1Zaključno osnovnošolsko leto je prežeto z velikimi pričakovanji in pomembnimi odločitvami. Med njimi je vsekakor izbira srednje šole. Gre za zelo pomemben korak v življenju vsakega posameznika.

Izbira srednješolskega programa je proces, za katerega si moramo vzeti čas, pridobiti si veliko informacij in se pogovoriti predvsem znotraj družine, pa tudi s strokovnjaki, ki nam pri odločanju lahko pomagajo.

Poklicna orientacija je ena izmed poglavitnih nalog šolske svetovalne službe in najbolj intenzivno poteka v osmem in devetem razredu. Razredniki, učitelji in starši imate pri tem pomembno vlogo, saj se z učenci srečujete vrsto let in otroka najbolje poznate. Šolska svetovalna služba se vključuje s temami in dejavnostmi v okviru razrednih ur.

poklicna2OKVIRNI PROGRAM POKLICNE ORIENTACIJE NA NAŠI ŠOLI

SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER

 • Tehniški dan za učence 9. razredov: Ogled podjetij v Tržiču (10.10.2023).
 • Delavnice za poklicno orientacijo (spoznavanje sebe in poklicnih interesov, dejavniki odločanja, kje najdem informacije, šolski sistem, vrste srednjih šol, novosti,…) v okviru razrednih ur.
 • Predstavitev rokovnika, kako poteka vpis, štipendije.
 • Tehniški dan: KAM NAPREJ – PREDSTAVITEV SREDNJIH ŠOL, 16.11.2023 (OŠ Davorina Jenka, Cerklje na Gorenjskem).
 • Sodelovanje z Zavodom za zaposlovanje: Vprašalnik o poklicni poti (eVPP); pomembne informacije.
 • Seznanitev s spletnim portalom: www.mojaizbira.si.

 

DECEMBER  – MAREC

 • Uporaba računalniškega programa Kam in kako.
 • Sprotno seznanjanje z novostmi, ki zadevajo programe in vpisni postopek na srednjih šolah.
 • Individualno svetovanje učencem in staršem.

 

 FEBRUAR – DO KONCA ŠOLSKEGA LETA

 • Predavanje za starše – februar 2024 (obdobje prehoda v srednjo šolo, razpis in vpisni postopek, štipendije).
 • 16. in 17. februar 2024 – informativna dneva na srednjih šolah.
 • Izpolnjevanje prijavnic za želeno srednjo šolo. Pregled in odpošiljanje prijavnic za vpis v srednjo šolo.
 • Sprotno informiranje o stanju prijav in možnosti prenosa prijav.

 

Izbira srednje šole je ODLOČITEV VSAKEGA POSAMEZNIKA.

Naj bo preudarna, premišljena in predvsem vaša.

 

Majda Zupan, pedagoginja