poklicna1

Zaključno osnovnošolsko leto je prežeto z velikimi pričakovanji in pomembnimi odločitvami. Med njimi je vsekakor izbira srednje šole. Gre za zelo pomemben korak v življenju vsakega posameznika.

 

Izbira srednješolskega programa je proces, za katerega si moramo vzeti čas, pridobiti si veliko informacij in se pogovoriti predvsem znotraj družine, pa tudi s strokovnjaki, ki nam pri odločanju lahko pomagajo.

Poklicna orientacija je ena izmed poglavitnih nalog šolske svetovalne službe in najbolj intenzivno poteka v osmem in devetem razredu. Razredniki, učitelji in starši imate pri tem pomembno vlogo, saj se z učenci srečujete vrsto let in otroka najbolje poznate. Šolska svetovalna služba se vključuje s temami in dejavnostmi v okviru razrednih ur.

poklicna2OKVIRNI PROGRAM POKLICNE ORIENTACIJE NA NAŠI ŠOLI

SEPTEMBER, OKTOBER

 • Informiranje staršev o poklicni orientaciji in načrtu dela na šoli na 1.  roditeljskem sestanku.
 • Urejanje poklicne oglasne deske tekom celega šolskega leta.
 • Delavnice za poklicno orientacijo (spoznavanje sebe in poklicnih interesov, dejavniki odločanja, kje najdem informacije, šolski sistem, vrste srednjih šol, novosti,…).

NOVEMBER

 • Delavnice za poklicno orientacijo (rokovnik, kako poteka vpis, štipendije, vprašanja učencev).
 • Organiziranje tehniškega dneva za 9. razreda: SREDNJE ŠOLE SE PREDSTAVIJO (predstavitev srednjih šol) – 11. 11. 2021 na daljavo preko videokonferenc in predstavitvenih filmov
 • Sodelovanje z Zavodom za zaposlovanje: Vprašalnik o poklicni poti, pomembne informacije.
 • Priprava rokovnika s pomembnimi datumi.

DECEMBER – MAREC

 • Informiranje učencev.
 • Uporaba računalniškega programa Kam in kako.
 • Sprotno seznanjanje z novostmi, ki zadevajo programe in vpisni postopek na srednjih šolah.
 • Individualno svetovanje učencem in staršem.

FEBRUAR, MAREC

 • Roditeljski sestanek za starše in devetošolce, 1. 2. 2022 (obdobje prehoda v srednjo šolo, razpis in vpisni postopek, štipendije).
 • in 12. februar 2022 informativna dneva na srednjih šolah.
 • Izpolnjevanje prijavnic za želeno srednjo šolo. Pregled in odpošiljanje prijavnic za vpis v srednjo šolo.

APRIL, DO KONCA ŠOLSKEGA LETA

 • Sprotno informiranje o stanju prijav in možnosti prenosa prijav.
 • Individualni razgovori z učenci in starši, ki premišljujejo o prenosu prijav.
 • Priprava učencev na drugi izbirni krog.
 • Analiza vpisa.

Izbira srednje šole je ODLOČITEV VSAKEGA POSAMEZNIKA.

Naj bo preudarna, premišljena in predvsem vaša.