Otroci, ki so tuji državljani in prebivajo v Sloveniji, imajo pravico do obveznega osnovnošolskega izobraževanja od dopolnjenega šestega leta starosti pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije.

Na vpis prinesite:

  • Osebni dokument otroka.
  • Spričevala dosedanjega šolanja, nostrificirana pri sodnem tolmaču.