• Subvencioniranje taborov po Pravilniku o dodelitvi socialno varstvene pomoči iz sredstev proračuna občine TRŽIČ in iz sredstev Šolskega sklada.

Na šoli organiziramo različne tabore, ki se lahko sofinancirajo po prej omenjenem pravilniku in sredstev Šolskega sklada.

Starši, ki imate finančno stisko in ste prejemniki denarne socialne pomoči, lahko zaprosite za finančno pomoč.

Pri pregledu vlog na Občini Tržič upoštevajo izdano odločbo CSD o dodelitvi denarno socialne pomoči.

Obvezne so priloge, ki so navedene na vlogi.

Vlogo oddate en mesec pred predvidenim dogodkom svetovalni delavki.

Priponka : Vloga za dodelitve socialno varstvene pomoči – Občina Tržič

  • Subvencioniranje preko Šolskega sklada

Starši, ki imate finančno stisko, lahko natisnete priloženo vlogo in jo oddate v šolsko svetovalno službo en mesec pred odhodom v šolo v naravi oz. raziskovalni tabor.

Vloga

  • Zimska šola v naravi Bodental

Zimska šola Bodental se sofinancira s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Vloga

Obvezne so priloge, ki so navedene na vlogi.

Vlogo oddate svetovalni delavki do 1 meseca pred odhodom.