Šolska skupnost

ŠOLSKA SKUPNOST

Osrednja tema letošnjega tedna otroka je Zakaji in zatoji radovednosti. Ker je najpogostejše otroško vprašanje zakaj, temu pa sledi odgovor zato, je zato takšen tudi naslov letošnje osrednje teme. Radovednost otroke vodi k odkrivanju sveta okoli nas in raziskovanju znanja. Otroci z radovednostjo napredujejo, prihajajo do novega znanja, novih izkušenj in spoznanj.

Na naši šoli bomo v tem tednu izvajali različne aktivnosti na dano temo, še dodatno spodbujali socialne veščine in učence ozaveščali, kako lahko zadovoljijo svojo radovednost in jo na ta način razvijajo. Odmori bodo še bolj aktivni, popestrili jih bomo z različnimi miselnimi in družabnimi igrami, lahko bodo poslušali glasbo po svojem izboru, čaka pa jih tudi posebno presenečenje.

 

OTROŠKI PARLAMENT

Osrednja tema tudi v tem šolskem letu ostaja Duševno zdravje otrok in mladih. Zato bova učence še naprej spodbujali k aktivnemu sodelovanju v družbenem življenju. V obliki demokratičnega dialoga in razprav se bomo pripravljali najprej na šolski, potem na občinski in na koncu še na nacionalni parlament. Spodbujali jih bova, da si bodo upali spregovoriti javno, izražati svoja mnenja, ideje, dileme, predvsem pa zastavljati vprašanja in iskati svoje odgovore.

 

Mojca Likar in Tamara Kancilija Kosmač