Šolsko skupnost predstavljajo predstavniki razredov, ki so izvoljeni na začetku šolskega leta. Predstavniki aktivno sodelujejo na sestankih šolske skupnosti, kjer lahko izrazijo mnenja, ideje, interese, kritike in predloge, o katerih diskutirajo v oddelku. Naloga predstavnikov s pomočjo mentoric je izboljšanje pogojev in vzdušja na šoli za vse udeležene z iskanjem konstruktivnih rešitev. Učenci imajo tako možnost biti slišani in vplivati na spremembe, ki se jim zdijo potrebne in bi pripomogle k boljši šolski klimi.

Naloge šolske skupnosti:

  • zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti,
  • osvešča o pravicah in dolžnostih učencev, spremlja uresničevanje teh ter opozarja ravnatelja na morebitne kršitve pravic učencev,
  • sodeluje pri skrbi za dobre medsebojne odnose na šoli,
  • opravlja ostale naloge po predlogu učencev.

Sodelovanje v šolski skupnosti spodbuja učence k aktivni udeležbi pri soustvarjanju pozitivnega vzdušja na šoli. Učenci se pri tem spoznajo s podajanjem konstruktivnih kritik in tudi iskanjem primernih rešitev. Šolska skupnost jim omogoči tudi možnost vživljanja v potrebe vseh udeleženih in jim na ta način nudi širši pogled na življenje.

TEDEN OTROKA (4. 10. – 10. 10. 2021)

Letošnja tema tedna otroka je: “RAZIGRAN UŽIVAJ DAN!”

Vsakodnevno se srečujemo s hitrim tempom življenja in se pogosto ne znamo ustaviti v trenutku. Pomembno je, da ne pozabimo nase, predvsem otroci pa ne smejo pozabiti na igrivost, radovednost in domišljijo. V tednu otroka bodo naši najmlajši in tudi tisti malo starejši deležni dejavnosti, v katerih bodo lahko zbudili otroka v sebi.

OTROŠKI PARLAMENT

Z učenci se bomo v letošnjem šolskem letu pogovarjali na temo Moja poklicna prihodnost. Učenci bodo tekom leta aktivno sodelovali pri ustvarjanju njihove poklicne prihodnosti s svojim idejami, razmišljanji in predlogi.

NABIRALNIK – NI NAM VSEENO

Pred pisarno šolske svetovalne službe je nabiralnik, kjer učenci lahko oddajo svoje sporočilo, kamor lahko napišejo svojo težavo, idejo, predlog. Lahko povejo kaj lepega ali kaj pohvalijo.

Mentorici Šolske skupnosti:

Mojca Likar in Klavdija Panjan